Veebruarist aprillini saavad nelja Lõuna-Eesti maakonna (Tartu-, Võru-,
Valga- ja Põlvamaa) vanade palkehitiste omanikud küsida konsultatsiooni oma
vana palkhoone seisundi hindamiseks ja hoone kordategemiseks. Ettevõtmise
eesmärgiks on aidata kaasa traditsioonilise taluarhitektuuri
heaperemehelikule arendamisele ja algupärase välimuse säilitamisele.

Projekti käigus käib MTÜ Vanaajamaja meeskond välitöödel, hindab hoone
seisukorda ja koostab kirjaliku eksperthinnangu koos soovitustega hoone
taastamistööde järjekorra, hädavajalikkuse ja materjalide osas.

Projekti käigus on eraldi tähelepanu all rehielamud, mille kohta täidetud
inventeerimisankeete kasutatakse Eesti Vabaõhumuuseumis maa-arhitektuuri
andmebaasi koostamisel. Samuti ootame infot kogenud ehitusmeistrite kohta,
kes tegelevad käsitsi palkmajade ehituse või taastamisega, maakivi-,
vundamendi-, savi- vm traditsiooniliste ehitustöödega ning sooviksid liituda
MTÜ Vanaajamaja käsitöömeistrite andmebaasiga.

2008. aastal viis MTÜ Vanaajamaja sarnase projekti läbi Põlvamaal, mille
käigus sai konsultatsiooni 80 Põlvamaa talu.

Ettevõtmist toetab Põlva Maavalitsus ja Hasartmängumaksu Nõukogu.

Projekti partneriteks on Eesti Vabaõhumuuseum, Põlva Maavalitsus, MTÜ Seto
Käsitüü Kogo ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia.Täiendav info:

www.vanaajamaja.ee <http://www.hot.ee/ragnerl/vanaajamaja/2009.html>

Ragner Lõbu

566 91553

ragner.lobu@gmail.com

MTÜ Vanaajamaja