Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus rajab Karlovasse aadressile
Aleksandri 41/43 säästva renoveerimise ja restaureerimise koolitus- ning infokeskuse ehk
Aleksandri Maja.


Säästev renoveerimine on ajaloolist ehituspärandit väärtustav hoonete korrastamine milles kasutatakse
võimalikult palju traditsioonilisi
materjale ning ehitusviise. Rajatav keskus jagab ehitus- ning
restaureerimisalast teavet nii huvilistele
kui professionaalidele, koondab kultuuriväärtuste kaitsega
tegelevaid organisatsioone ning propageerib
Tartu ajaloolisi puumajade piirkondi.

2014. aasta sügisel taastatakse Aleksandri 41 ühe nurga palkseina. Töödesse kaasatakse talgute ja koolituste raames nii kohalikku kogukonda, kutsekoolide restuarueerimisala õpilasi kui Tartu Ehitiste Restaureerimise Seltsi tudengeid. 

2014. aasta suve lõpus esitasime oma ettepaneku (69 282 eurot) Tartu linna kaasavasse eelarvesse, et teha korda Aleksandri 41 hoone vundament ja seinad ehk kõige olulisemad konstruktsioonid.

Sealt edasi on võimalik hoone renoveerimisega hakkama saada juba sponsorluse ja väiksemate projektitoetuste abil. Infokeskuse hoone valmib loodetavasti 2016.  aastal.

Kõik abipakkumised nii tööjõu kui materjalide osas on väga teretulnud
aadressil tartu@srik.ee või telefonil 53 315 313.

Loe lähemalt Aleksandri maja kohta teemablokist "Muu tegevus" - "Mis teoksil".

Vaata ka mõneminutilist videot, mis sai tehtud 2013. aasta Tartu linna kaasava eelarve ideede tutvustusüritusel.

Säästva renoveerimise noorem põlvkond kutsub üles oma lemmikuid valima ka selle aasta kaasava

eelarve ideede hulgast - vaata videoüleskutset! Vaata ka seda, kuidas töö maja juures käib.