Esileht
Koolitused
Muu tegevus
Mis teoksil
Mis tehtud *
2013 a.
2012 a.
2008 a.
Kasulikku
Meist piirkonniti
SRIK-i maja talgutele kolmapäeva, 3. juuli pärastlõunal oodatakse abijõudu
Kolmapäeval, 3. juulil 2013 kell kolm ootab säästva renoveerimise infokeskus Tartus abikäsi Aleksandri 41 maja juurde, kus valmistatakse ette hoone taastamistöid. Hoonesse rajatakse tulevikus huvilistele renoveerimisnõu jagav info- ja kooli ...
Tartu linn jagab restaureerimistoetusi
Taotlusi restaureerimistoetuste saamiseks ootab linnavalitsus hiljemalt 1. märtsiks 2013. Toetusi jagatakse juba 12. aastat. Restaureerimistoetust antakse miljööväärtusega hoonestusaladel asuvate või miljööväärtusega üksikobjektide ...
16. mail 2009 Eesti muinsuskaitse talgupäev
Ürituse eesmärgiks on üles kutsuda inimesi üle Eesti osalema kultuurimälestiste ja kultuuriväärtuslike paikade korrastus ja heakorrastustöödele. Eesmärgiks on saada talgutel osalema suurt hulka inimesi ca 200 objektil. Igal obj ...
Palkehitiste taastamiseks saab küsida meistritelt nõu ja soovitusi
Veebruarist aprillini saavad nelja Lõuna-Eesti maakonna (Tartu-, Võru-,Valga- ja Põlvamaa) vanade palkehitiste omanikud küsida konsultatsiooni omavana palkhoone seisundi hindamiseks ja hoone kordategemiseks. Ettevõtmiseeesmärgiks on aidata kaas ...
Kodulehe koostamist toetas Balti-Ameerika Partnerlusprogramm.