Palju väärt teavet vanade hoonete, ajaloolise linnapildi, loodussõbralike ja traditsiooniliste ehitusmaterjalide, säästva renoveerimise ja restaureerimise kohta leiab trükistest ja raamatutest.
LUBIMÖRT 1 - Praktilisi juhiseid lubivärvi ja lubimördiga töötamiseks

49 lk, 2003

“Kalkputs 5” tõlge, Åkesson, K.

     
 

KESKKONNA- JA ELUTSÜKLI HINNANGUD EHITUSES

49 lk, 2004

Tartu Ülikool

Restaureerimine ja renoveerimine:

 • Metslang, Joosep (2012) "Vana maamaja käsiraamat", Tammerraamat
 • Elvisto, Tarmo; Pere, René (2006) „Kodu vanas majas. Säästva renoveerimise põhitõed”, AS Ajakirjade Kirjastus

 • Täheväli Stroh, Lea (2005) “Maja ja niiskus. Praktilisi nõuandeid niiskuskahjustuste ennetamiseks”. Sarjas Maja tervis, AS Ajakirjade Kirjastus

 • Täheväli Stroh, Lea „Vana aken. Praktilisi nõuandeid puitakende korrastamiseks ja hooldamiseks” Sarjas Maja tervis, AS Ajakirjade Kirjastus

 • Elvisto, Tarmo; Pere, René „Looduslikud värvid ehituses. Kuidas valmistada ja kasutada vanu häid värve”. Sarjas Maja tervis, AS Ajakirjade Kirjastus.

 • Sooster, Siim (2006) „Roog- ja õlgkatused”

 • Henriksson, Magnus; Elvisto, Tarmo-Andre (2002) “Ilus vana maja”

 • Muinsuskaitseinspektsioon (2001) “Puumajade säästev uuendamine. Väike-Patarei 3”

 • Rootsi Riigi Muinsuskaitseamet (1997) "Restaureerimise põhimõtted, ehitustehnoloogia ja materjalid",
 • Rootsi Riigi Muinsuskaitseamet (1997) “Aknad. Ajalugu ja nõuanded parandamiseks”

 • Rootsi Riigi Muinsuskaitseamet (1997) "Rõhtpalkmajad. Hooldus ja parandamine"
 • Rootsi Riigi Muinsuskaitseamet (1997) “Hoonete värvimine traditsiooniliste värvidega”

 • Rootsi Riigi Muinsuskaitseamet (1980) "Plekk-katus. Soovitusi tootmiseks, paigaldamiseks ja hoolduseks"
 • Rootsi Riigi Muinsuskaitseamet (1981) “Kimmid. Soovitusi tootmiseks, paigaldamiseks ja hoolduseks”

 • Antell, Olof; Rootsi Riigi Muinsuskaitseamet (1997) “Katusekivi. Kivikatus”

 • Uus, Andres; Lõbu, Ragner (2007) "Soovitused käsitööna palkmaja ehituseks", MTÜ Vanaajamaja
 • Keskkonna- ja elutsükli hinnangud ehituses” Roose, Antti; Kuusemets, Valdo; Liivak, Eva (toimet.), Tartu Ülikool

 • Bech-Andersen, Jørgen (2005) “Sisekliima ja hallitusseened”, EMÜK

 • Kaila, Panu (1999) “Majatohter I”  (Teemad: 1. Remondi kaunilt, remondi õigesti. 2. Looduskivi. 3. Savi. 4. Tellis. 5. Tellisekahjustused.)

 • Kaila, Panu (1999) “Majatohter II” (Teemad: 6. Krohvimine. 7. Krohvikahjustused 8. Betoon. 9. Betoonikahjustused. 10. Muud kivimaterjalid.)

 • Kaila, Panu (1999) “Majatohter III” (Teemad: 11. Puu. 12. Puu ja vesi. 13. Puidu mädanemiskahjustused.)

 • Kaila, Panu (1999) “Majatohter IV” (Teemad: 14. Puidu putukakahjustused. 15. Puitehitamine.)

 • Kaila, Panu (1999) “Majatohter V” (Teemad: 16. Soojusisolatsioon ja tihendamine. 17. Isolatsiooni- ja tihendusmaterjalid.)

 • Kaila, Panu (1999), “Majatohter VI” (Teemad: 18. Välisvärvimine. 19. Puit värvialusena. 20. Puitseina värvimine keeduvärviga. 21. Puitseina värvimine õlivärviga. 22. Kiviseina värvimine.)


Arhitektuur, muinsuskaitse ja ajalugu:


Siilivask, Mart (2006) „Tartu arhitektuur 1830-1918. Historitsism ja juugend”. Rahvusarhiiv

Raam, Villem (üldtoimetaja) (1999) "Eesti arhitektuur. Tartumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa", Tallinn Valgus


Hallas-Murula, Karin (2012) "101 Eesti arhitektuuriteost", Varrak


Välja, Leele (kataloogi toimetaja) (2013) "100 sammu läbi 20. sajandi Eesti arhitektuuri", Eesti Arhitektuurimuuseum

Eensalu, Monika "Funktsionalistlik maja. Eramu ja väike kortermaja" (2011), Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Martin, Anni "Lenderi maja. Hoonetüübi areng ja säästev uuendamine" (2011), Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Välja, Leele "Stalinistlik maja. Kortermaja tüübid ja säästev uuendamine" (2012), Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

 • Pärdi, Heiki (2012) "Eesti talumaja lugu" Ehituskunst ja elu 1840-1940", Tänapäev
 • Peil, Mirjam; Zupping, Toomas (2013) "Toast tuppa. Eesti linnakodu lugu"
 • Hallas-Murula, Karin (toimet.) (2006) "20 aastat ehitamist Eestis", Eesti Arhitektuurimuuseum
 • sari „Muinsuskaitse aastaraamat”. Väljaandjad Muinsuskaitseamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet ja Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja restaureerimise osakond
 • „Eesti pargid 1” (2007). Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet, Varrak
 • Tammert, Tiina „Eesti pargi- ja aiaarhitektuur 1920.-30. aastatel” (2003)
 • Tihase, Karl „Eesti talurahvaarhitektuur” (2007)
 • Maiste, Juhan „Eestimaa mõisad” (2001). Kirjastus Kunst.
 • Kataloog „Eesti puitarhitektuur” (2005)
 • Maiste, Juhan „Eesti kunsti lugu” (2008). Kirjastus Varrak

 • Hiiop, Hilkka; Maiste, Juhan; Polli, Kadi; Raisma, Mariann „Johann Wilhelm Krause. 1757-1828. Kataloog 1. Kunstnikust arhitektiks” (1999). Eesti Keele Sihtasutus

 • Hein, Ants; Leimus, Ivar; Pullar, Raimo; Viires, Ants „Johann Christoph Brotze. Estonica” (2006). Estopol OÜ

 • Siilivask, Mart (2010). "Marie Sternfeldt. Ehitusmeistri Naine", Eesti Rahva Muuseum

 • Siilivask, Mart; Kimmel, Tõnis "Jalutaja teejuht. Tartu I. Südalinn ja Toometagune" (2009), Solnessi Arhitektuurikirjastus

 • Juske, Jaak "Lood unustatud Tartust" (2013), Pegasus

 • Palamets, Hillar "Lugusid toonasest Tartust" (2003), Ajalookirjanduse Sihtasutus Kleio
 • „Eesti kirikud. Die Kirchen Estlands. Estonian Churches” (2001). Kollektsionäär Aivo Aia postkaardikogu põhjal, sarjas Album (kirjastus Tänapäev)
  • „Eesti mõisad. Herrenhäuser in Estland. Estonian Manor Houses” (2002). Koostanud Ants Hein, sarjas Album (kirjastus Tänapäev)

  • „Eesti raudteejaamad. Bahnhöfe in Estland. Estonian Railway Stations” (2003). Koostanud Mehis Helme, sarjas Album (kirjastus Tänapäev)

  • „Eesti linnad. Estonian towns. Viron Kaupungit.” (2004) Postkaarte Aivo Aia kogust. Koostanud Pille Epner, Liina Jänes, sarjas Album (kirjastus Tänapäev)

  • „Eesti tuulikud. Windmühlen in Estland. Windmills in Estonia” (2005). Koostanud Hanno Talving, sarjas Album (kirjastus Tänapäev)

  • „Eesti taluhäärberid. Estonian Manor Homes. Viron talonpoikaiskartanot.” (2005). Koostanud Heiki Pärdi, sarjas Album (kirjastus Tänapäev)

  • „Eesti sillad. Brücken in Estland. Bridges in Estonia” (2006). Koostanud Mairo Rääsk, sarjas Album (kirjastus Tänapäev)

  • „Eesti taluhäärberid. Estonian Manor Homes. Viron talonpoikaiskartanot. II osa” (2007). Koostanud Heiki Pärdi, sarjas Album (kirjastus Tänapäev)

  • Kärdla, Eevi „Tartu vanadel fotodel” (2005). sarjas Eesti linnad, kirjastus Tänapäev

  • „Tartumaa mõisad” (2008). Koostanud Valdo Praust, sarjas „Väike mõisaalbum”, kirjastus Tänapäev