Tartu Linnavalitsus


PRESSITEADE
11.01.2012
 


Tartu linn jagab taas restaureerimistoetusi

Tartu linnavalitsus ootab kuni 1. märtsini taotlusi restaureerimistoetuste 
saamiseks. Toetusi jagatakse juba 11. aastat ning seekord on selleks ette 
nähtud kokku 30 000 eurot.

Kuna miljööväärtusega alad on linna kaitse all ja nendel aladel on 
ehitustööd linna poolt esitatavate restaureerimisnõuete tõttu kallimad, 
siis jagab linn nimetatud alade hoonete korrastamiseks 
restaureerimistoetusi. Restaureerimistoetust on võimalik taotleda 
miljööväärtusega hoonestusaladel asuvate või miljööväärtusega 
üksikobjektidena kaitse all olevate enne 1944. aastat ehitatud ehitiste 
arhitektuursete originaaldetailide (aknad, välisuksed, nende piirdelauad, 
luugid, fassaadikaunistused, varikatused, verandad, rõdud, trepid, 
katusetornid, erkerid ja dekoratiivsed piirdeaiad) restaureerimiseks ja 
taastamiseks. 
Restaureerimistoetust makstakse kuni 50 protsendi ulatuses detaili 
restaureerimistööde kogumaksumusest ning maksimaalne summa ühe taotleja 
kohta on 3 195,6 eurot. Toetuse suuruse määrab eelkõige esitatud taotluste 
arv. Töö peab üldjuhul olema valmis käesoleva aasta 1. novembriks. 
Toetused makstakse välja samal kalendriaastal pärast lõpparuande 
kinnitamist.
Restaureerimistoetuse eesmärgiks on toetada miljööväärtuslike hoonete 
omanikke hoonetele arhitektuurset väärtust ning omapära lisavate detailide 
restaureerimisel ja taastamisel. Arhitektuursete detailide (nagu akende ja 
uste jms) puhul on oluline nende algupärasus, ühtsus ning sobivus hoone 
arhitektuuriga. Läbi vanade hoonete restaureerimise loovad  linnaelanikud 
endale meeldiva elukeskkonna ning aitavad kaasa ajalooliste linnaosade 
säilitamisele tulevastele põlvedele.
Restaureerimistoetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus linnavalitsuse 
kultuuriväärtuste teenistusele (Küüni 5, 3. korrus, tuba 320, 
vastuvõtuajad E 15-18 ja K 8-10, telefon 736 1317) hiljemalt 1. märtsiks 
2012. Avalduse vorm on olemas nii Tartu linna kodulehel kui arhitektuuri 
ja ehituse osakonnas. Avaldusele tuleb lisada vähemalt kaks hinnapakkumist 
ja fotod teostatavate restaureerimistööde kohta. Taastamis- või 
asendustööde puhul tuleb avaldusele lisada ka detailide tööjoonised. Kogu 
infoga saab tutvuda www.tartu.ee/aeo.