Esmaspäeval, 14. mail 2012 kutsub SRIK Tartu kõiki huvilisi Aleksandri 41 maja
juurde maja hooldamise õppepäevale.

Õppepäeva esimeses osas kell 17.00-18.00 tutvustab säästva renoveerimise
infokeskuse meister Jüri Reemann, millist hooldust vajab puitmaja selleks,
et aastaid vastu pidada. Sellele järgnevad praktilised hooldustööd hoones
ja krundil.

Aleksandri 41, tulevane säästva renoveerimise infokeskuse maja, on sellise
õppepäeva läbiviimiseks sobiv objekt, sest seal saab hinnata ka aja
jooksul maja hooldamisel tehtud vigu ja nende mõju hoone tervisele.
Õpetame osalejaid, kuidas vältida niiskuskahjustuste tekkimist (nt kuidas
parandada läbijooksvat katust, lekkivaid vihmaveerenne) ja kuidas
talitada, kui liigniiskuse mõjul on juba tekkinud seenkahjustused.
Tutvustame, kuidas teha lihtsamaid parandustöid puithoone fassaadil.
Näiteks ei tea paljud, et lisaks esteetilistele kaalutlustele on fassaadi
ehisliistudel ja akende ning uste piirdeliistudel oma roll ka liigvee
eemalejuhtimisel.

Õppepäev on jätk novembris toimunud samasisulisele loengule, kus Lea
Täheväli andis ülevaate esmastest maja hooldustöödest, mis aitavad vältida
maja lagunemist ning tutvustas maja hooldusraamatu koostamise põhimõtteid.

Säästva Renoveerimise Infokeskuse korraldatav maja hooldamise õppepäev on
osa Karlova päevade programmist. See on osalejatele tasuta, päeva
läbiviimist toetab kohaliku omaalgatuse programm.

Lisateave:

Kristina Kurm
Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus
www.srik.ee
tel: (+ 372) 53 315 313
e-post: kristina@srik.ee