Sel teisipäeval, 15. mail 2012 on huvilised oodatud ringkäigule Supilinna, kus tutvutakse uute ja vanade sepistega linnaruumis. Ringkäiku juhendab sepp Alar Tamm (www.separaud.ee). Alar Tamm selgitab sepiste kasutamist praktiliste näidete varal ning õpetab märkama nii head kui halba sepatööd.

Ringkäigule järgneb koolituse praktiline osa Alar Tamme sepikojas. Praktilises töötoas korrastatakse Aleksandri tn 41 hoone (säästva renoveerimise infokeskus) uksehingi. Hingede peal õpitakse, kuidas puhastada sepiseid roostest, kuidas neid parandada-putitada, kuidas sepistada puuduolevaid kinnitusvahendeid (naelad jms).

Kuna praktilises töötoas osalejate arv on piiratud (8 inimest), on vajalik eelregistreerimine.

Koolituse läbiviimist toetab kohaliku omaalgatuse programm, sellest osavõtt on huvilistele tasuta.

Täpsem info: Kristina Kurm, 53 315 313, tartu@srik.ee