Mittetulundusühingul SRIK Tartu Ühendus on 2015. a. juulikuu seisuga 19 liiget. Liikmete hulka kuulub nii kunstiajaloolasi, professionaalseid ehitajaid kui ka miljööväärtusi ja ajaloolist hoonestust hindavaid ja seda kaitsta soovivaid inimesi.

Organisatsiooni tööd juhib kolmeliikmeline juhatus: Kristina Kurm, Reesi Soodla, Juta Vallikivi.

SRIK Tartu Ühendus teeb koostööd paljude erafirmadega, vabaühendustega ja avaliku sektori organisatsioonidega Tartus, Lõuna-Eestis ning kaugemal. SRIK Tartu Ühendus lööb kaasa ka üle-eestilise säästva renoveerimise infokeskuste ümarlaua koostöös.

Tartu-piirkonna säästva renoveerimise huviliste infolisti kaudu saab SRIK-ilt regulaarset teavet üle 200 huvilise.

Listiga liitumiseks ...SRIK Tartu liikmed seisuga 1. august 2015

Mart Siilivask
Silver Karu
Epi Tohvri
Kristina Kurm
Tarmu Kurm
Tarmo-Andre Elvisto
Juta Vallikivi
Tea Jänes
Anne Tullus
Martin Roos
Tiina Toomet
Ott Toomet
Mart Hiob
Taavi Leis
Jüri Reemann
Valdo Neerut
Santeri Junttila
Valdeko Lukken
Reesi Soodla