TARTU PIIRKOND
Esileht
Koolitused
Muu tegevus
Pildid
Kasulikku
Meist
Tutvustus *
Inimesed
Tegevusaruanded
SRIK meedias
Kontakt
Liitu infolistiga
SRIK Tartu Ühenduse põhikiri
16.12.2007 Mittetulundusühingu Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus põhikirja teine redaktsioon  I Üldsätted 1.1  Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus on mittetulundusühing, mis tegutseb E ...
SRIK Tartu Ühenduse eetilise tegevuse põhimõtted
Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus (SRIK Tartu Ühendus) lähtub oma igapäevases tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest. SRIK Tartu Ühendus on sõnastanud oma tegevuse EETILISED PÕHIM ...
Eesmärgid
SRIK Tartu eesmärgid on:a) aidata kaasa Tartu ja Lõuna-Eesti ajaloolise väärtusega hoonestuse säilimisele;b) säästva renoveerimise alase teabe levitamine;c) traditsiooniliste ehitusvõtete ja -materjalide tutvustamine ja levitamine. O ...
Kodulehe koostamist toetas Balti-Ameerika Partnerlusprogramm.