Siinkohal on võimalik vaadata meie majandusaasta aruandeid aastaist 2009-2012:

* 2009 aasta
* 2010 aasta
* 2011 aasta
* 2012 aasta
* 2013 aasta
* 2014 aasta