Ajakirjanduses ilmunud materjal SRIK Tartu Ühenduse tegevuse ja säästva renoveerimise teema kohta Tartus ja Lõuna-Eestis.

Lea Täheväli Stroh-i kirjutistega saab tutvuda tema kodulehel tapeedil.com: http://tapeedil.com/artiklid.htm

2. detsembri 2013 Tartu Postimehes ilmus Mart Siilivask`i arvamuslugu "Vana puumaja kiituseks". http://www.tartupostimees.ee/2616522/mart-siilivask-vana-puumaja-kiituseks

24. septembri 2013 Tartu Postimees tutvustas muuhulgas ajalooliste ehitusdetailide taaskasutuse teemat SRIK-i kogemuse põhjal loos "Päris tasuta taaskasutus on haaranud tuhandeid tartlasi": http://www.tartupostimees.ee/2084354/paris-tasuta-taaskasutus-on-haaranud-tuhandeid-tartlasi

Ott-Siim Toometilt ilmus 5. aprilli 2013 kultuurilehes "Sirp" artikli "Visa muutumine", milles käsitles koostatavat Tartu kesklinna üldplaneeringut: http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=17773:visa-muutumine&catid=20:arhitektuur&Itemid=25&issue=3436

Ott-Siim Toomet kirjutas 21. septembri 2012 "Tartu Postimehes" teemal "Ärihoone aitab Emajõge ja kesklinna kaubandust": http://www.tartupostimees.ee/980386/ott-toomet-arihoone-aitab-emajoge-ja-kesklinna-kaubandust

Ott-Siim Toomet intervjueeris koos Kadri Leetmaaga 27. juuni 2012 "Tartu Postimehe" veergudel "Daniel Hess. Tartul on pakkuda palju erilist ja nauditavat": http://www.tartupostimees.ee/889294/daniel-hess-tartul-on-pakkuda-palju-erilist-ja-nauditavat

28. oktoobril 2010 kirjutas Mart Siilivask "Tartu Postimehes" arvamusloo pealkirjaga "Milleks meile vaja...": http://www.tartupostimees.ee/255981/mart-siilivask-milleks-meile-vaja