2015. aasta sügisel avab Tartu säästva renoveerimise infokeskus restaureerimiskeskuse, kus on kõigil soovijatel võimalik meistri käe all korrastada aknaid, uksi ja muid hoonete juurde kuuluvaid puitdetaile. Lisaks nn avatud töökoja teenusele toimuvad restaureerimiskeskuses ka koolitused.

Lisaks puutööpinkidele on võimalik kasutada ka paari puutöömasinat ja väiksemaid (elektri)tööriistu.
Restaureerimiskeskus tuleb Tartu Aparaaditehase keldrisse (Kastani 42).


Loe restaureerimiskeskuse lahtiolekuaegadest ja koolituste ajakavast lähemalt keskuse kodulehelt www.restaureerimiskeskus.ee
Koolitustest osavõtt ja töökoja kasutamine on tasuline.

Restaureerimiskeskuse loomisele aitab kaasa Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Tartu linnavalitsuse toetus ning sügishooaja koolitusi toetab kultuuriministeerium.