Põhikirja järgi on SRIK Võru Ühenduse eesmärkideks:

  • Aidata kaasa Kagu-Eesti ajaloolise väärtusega hoonestuse säilimisele;
  • Säästva renoveerimise ja remondi alase teabe levitamine;
  • Traditsiooniliste ehitusvõtete ja –materjalide tutvustamine ja levitamine;
  • Keskkonnateadlikkuse tõstmine.