2007.a märtsis  asutati  Rakveres Säästva Renoveerimise Infokeskuse (SRIK) Rakvere Ühendus, mille eesmärkideks on aidata kaasa Rakvere ja Lääne-Virumaa ajaloolise väärtusega hoonestuse ja rajatiste säilimisele, säästva renoveerimise alase teabe levitamisele ja traditsiooniliste ehitusvõtete ja materjalide tutvustamisele Oma eesmärkide saavutamiseks  korraldatakse teoreetilisi ja praktilisi koolitusi. Koolitusi viivad läbi kogenud meistrid kelle käe all saavad selges nii mõnedki ununenud käsitöövõtted, mis on restaureerimise juures hädavajalikud. Eelkõige on SRIK-i sooviks teadvustada, et vana maja on väärtus, mida tasub remontida ja parandad vanale hoonele sobilikul viisil – kasutades juba aastasadu ehituses kasutusel olnud materjale nagu näiteks lubikrohv, puitlaudis, roomatt, linaõlivärv, kitt ja palju muud. Pikemaajaliseks eesmärgiks on seatud luua oma maakonda taaskasutusse minevate ehitusmaterjalide ja detailide ladu, kust vajadusel saaksid asjahuvilised omale sobiliku ukse akna või isegi ahju. Seda kõike saame teha kindlasti paremini koos kodanike abiga.